Uw gegevens

Als u een reis boekt bij Filitravel, zullen we enkele persoonlijke gegevens van u moeten ontvangen. Voor het boeken van tickets en hotels hebben we natuurlijk de volledige naam nodig en ook uw geboortedatum. Voor het toezenden van de reispapieren hebben we uw adres nodig. Dit zijn begrijpelijke redenen en het vermelden van de gegevens is dan ook een noodzaak.

We ontvangen vaak een kopie van het identiteitsbewijs van de reizigers en daarmee gaan we uiterst zorgvuldig om. Op een dergelijk document staan ook een aantal gegevens die wij niet nodig hebben en die toch gevoelig kunnen zijn, zoals het burger servicenummer. Daarom worden identiteitsbewijzen nooit door ons doorgezonden naar anderen en houden we die binnen het bedrijf voor eigen gebruik.

Ons eigen computernetwerk is beveiligd en we maken gebruik van Europese servers voor onze email en de back-up van onze bestanden. Wij willen daarmee voorkomen dat onze én uw gegevens in de verkeerde handen vallen.

Wij blijven ons inspannen voor uw en onze veiligheid!